Psihična energija in loto

Verniki paranormalnih pojavov in drugi privrženci okultnih ved so prepričani, da lahko človek vpliva na materialni svet. Za to obstojajo različne tehnike, od molitve, mantranja, vizualizacije, talismanske magije, kodiranih številk in podobno. Predvsem pri igranju lota so želje tako močne, da množica igralcev sanja, vizualizira, opravlja magične obrede, moli svojega Boga, skratka uporablja vse razpoložljive tehnike, da bi vplivali na izid žrebanja.

Dostikrat imajo igralci svoje zmagovite kombinacije števil, ki jih ponavljajo iz kroga v krog.

Žrebanje številk je izključno slučajno in so posamezni krogi žrebanja neodvisno dogodek, torej števila, ki so izžrebana v prejšnjih krogih ne vplivajo na sedanje žrebanje. V dovolj dolgem času bi morala vsa števila od 1 do 39 biti enako zastopana.

Pa je res?

Iz poročila na spletni strani Loterije Slovenije ( statistika) sem pobral naslednje podatke:

LOTO LOTO PLUS

_________________________________________________________

Število krogov: 14.128 6264

Največkrat izžrebana

številka: 11 (398 krat) 32 (188 krat)

najmanjkrat izžrebana št.: 29 (332 krat) 35 (138)

Razlika v % . 12% 13,6%

Kljub velikemu številu dogodkov ( več tisoč), je razlika med največkrat in najmanjkrat izžrebano številko občutna (12%, 13,6%), kar postavlja žrebanje neodvisnih in enakovrednih številk v čudno luč. Loterija tega odstopanja od pričakovanega ne zna pojasniti.

Ker pa nimam na razpolago pogostost vplačanih številk, ne morem opredeliti odnos med željami ( vplačane številke) in izidom žrebanja ( izžrebane številke) , da bi postavil tezo, da so najpogosteje vplačane tudi najpogosteje izžrebane.

Zato sem ubral drugo pot. Primerjal sem izide žrebanj v istem krogu in sicer prvo žrebanje LOTO in drugo žrebanje LOTO PLUS. V obeh primerih nastopajo iste številke , saj gre za en loterijski listič. Pri potrditvi teze vpliva vplačanih številk na izid žrebanja, bi morala biti opazna koleracija med rezultati žrebanj LOTO in LOTO PLUS.

Iz arhiva ( na spletu) Loterije Slovenije sem primerjal 83 kol ( krogov) žrebanja od 4.1.2015 do 18.10.2015.

Vzamemo osem izžrebanih številk lota in jih primerjamo z izžrebanimi v lotu plus istega kroga.

Od 8 izžrebanih številk ( 7+dodatna) se je vsaj ena številka pojavila v obeh žrebanjih v 63 primerih, kar je bistveno več od pričakovanja.

Verjetnost, da se pojavi vsaj ena skupna številka od osmih je 8/(83-20)= 0,127

Dejanski rezultat pa je, da se je pojavila skupna številka v 63 primerih od 83, kar seveda predstavlja 0,76.

Razlika med teoretsko verjetnostjo 0,127 in dejansko 0,76 pa je le tako velika, da ne moremo samo zamahniti z roko.

Mene pravzaprav ta podatek prepričuje, da je to vendarle dokaz za vpliv psihične energije na materialni svet slučajnosti in ne le na telepatski vpliv iz človeka na človeka ( iz živega na živo). Seveda pa gre za subtilen svet in vpliv ni tako izrazit kot je v materialnem svetu ( materija na materijo, sila na silo). Vendar pa dejanski rezultati niso zanemarljivi in presegajo naključne vrednosti verjetnostnega računa.

  • Share/Bookmark


9 komentarjev ↓

#1 Rado  Rado dne 22.10.2015 14:50

Vpliv psihe na kvantno razporejanje v materialnem svetu obstaja.
Le da je moč psihe zgolj enega človeka neskončno premajhna. Drugače bi bilo , če bi vsi ljudje projicirali svoje psihične moči na isto kombinacijo. Vendar bi se potem dobitek delil na ogromno število stavcev in bi učinek zopet skoraj ničen.

#2   stricmarc dne 22.10.2015 19:00

Očitno. So pa te energije pri npr. lotu različno usmerjenje in fokusirane. Vendar pa kaže razmerje met lotom in lotom plus, ko gre v bistvu za isti listek in iste kombinacije,precejšno odstopanje od verjetnosti, tako, da si pri množici dogodko upam trdfiti, da veza obstaja.

#3   darko dne 23.10.2015 09:14

Tudi jaz sem mnenja, da verjetno obstaja vpliv psihične energije na materialni svet. Miselni procesi v možganih so povezani z elekromegnetnim valovanjem. Verjetno pa obstajajo še kakšne druge enerijske dejavnosti, ki jih bo znanost šele spoznala. Že Einstein je zabrisal mejo med energijo in materijo. Najnovejša spoznanja znanosti te meje še bolj brišejo. Pri tem vsekakor naletimo na dušo in Boga. To si lahko razlaga vsak po svoje, ali pa po točno določeni doktrini, ki je lahko teistična, ateistična ali pa nekje vmes. Iz “Svetega pisma” je poznana zgodba o tem, da je tudi eden izmed apostolov želel hoditi po vodi tako kot Kristus, pa mu ni uspelo. Ko je vprašal Kristusa zakaj mu ni uspelo, je odgovoril, da je premalo verjel v to, da bo lahko hodil po vodi. To se bi lahko razlagalo tudi na ta način, da je imel premalo psihične energije. Če verjememo v to, da imamo ljudje psihično energijo, ki lahko vpliva tudi na materialni svet, bi bilo smiselno, da bi jo usmerili v dobrobit človeštva. Temu bi morale služiti predvsem cerkve, ki so bile v osnovi ustanovljene prav za to. Tudi razne prostozidarske lože bi morale delati za dobrobit človeštva. Žal je v praksi bistveno drugače. V imenu Boga in skupnih vrednot (na primer 10 božjih zapovedi), se je v zgodivini naredilo največ zla. Tudi sedanji val beguncev je v veliki meri posledici zla, ki je nastal zaradi popačenega razumevanja religij. Pri iskoriščanju psihične energije za svoje konkretne materialne koristi ne vidim nič pozitivnega, pa naj gre za loto, poslovne koristi, ljubezen, itd. V literaturi, ki obravnava “magijo”, pravijo, da je izkoriščenje “psihične energije” za konkretne materialne koristi posameznikov negativno, oziroma “črna magije”. To bi morda lahko obravnavali tudi na “znanstven” način. V naravi obstajajo določena ravnotežja, ki so na materialnem in energijskem nivoju, ki se ne smejo rušiti. Če jih poskušamo rušiti, so lahko negativne posledice. Glede uničevanja okolja in ekoloških posledic nam postaja vedno bolj jasno, da tako naprej več ne gre. Tudi na nivoju psihičnih energij je verjetno slabo. Na eni strani so zelo bogati posamezniki, ki imajo vsega dovolj in so na psihični energetski ravni zelo revni, na drugi pa je množica revežev brez perspektive, ki jih religije več ne pomirjajo, ampak jih spodbuja k nasilju. Ti premorejo veliko psihične energije, ki je žal usmerjenja k agresiji, oziroma rušenju obstoječega sistema. Če verjamemo, da je možno s psihičnimi energijami vplivati na materialni svet, potem se nam ne obeta nič dobrega.

#4   stricmarc dne 23.10.2015 11:46

Darko, vpliv psihične enrgije človeka A, da se fizično materializira preko človeka B, je nekako verjeten, če predpostavimo, da gre za prenos elektromagnetnega valovanja iz možganov A v možgane B. V našem primeru pa gre za vpliv na nekaj , kar je neodvisno od človekove volje in je prepuščeno naključju ( žrebanje). Pa očitno tudi tu deluje, saj so dokazi primerjave žrebanj lota in lota plus ( gre za isti listič, za iste številke) več kot očitni ( računska vrednost 0,20 proti dejanski 0,76).

#5   lordwales dne 25.10.2015 18:21

Jebeš loto, drži delo!

#6   darko dne 26.10.2015 07:47

Na primeru lota dokazuješ, da znanstvana torija verjetnosti ne delujejo dobro. To pomeni, da ni dovolj dobra, ker ne upošteva vseh dejavnikov. Ali je pri tem prisotna “psihična energija”, Bog, ali kaj drugega, pa žal tudi današnja znanost nima ustreznega odgovora. Ideja o “psihični energiji” je zelo zanimiva, vendar pa ni nujno, da je prava.

#7   Rado dne 26.10.2015 08:29

Kvarki
- subatomski delci – zaradi neskončno majhne mase nimajo lastnega vpliva na svojo okolico,
zato se da nanje vplivati tudi z miselno energijo. Če je ta energija dovolj vztrajna in dolgotrajna se kvarki začno grupirati okoli usmerjanega pojava. Ko količina kvarkov naraste do kritične meje, energija v željeni smeri steče in pojav, se zgodi.

/to je moj laični prevod iz enega predavanja za to temo/

#8   stricmarc dne 26.10.2015 09:24

Lordwalles, ampak penzionisti ne smemo delati. Država ne dovoli.

#9   stricmarc dne 26.10.2015 17:07

Kako ojačati psihično energijo, vam niso povedali na predavanju?

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !