Veliko pravnikov – kilavi zakoni

Nekaj primerov:

Zakon o denacionalizaciji ni popravljal le nekatere krivice, pač pa je kar po dolgem in počez razdelil državno in družbeno lastnino. Pridobila je veliko Rimskokatoliška cerkev , razlaščeno plemstvo, ki je z sodnimi procesi dokazalo, da so bili žrtve komunističnega sistema in še mnogih tistih, ki so zemljo prodali ali podjetja podarili državi za ustrezno ceno ( tudi privilegiji, kot so službe, štipendije, ohranitev direktorskega položaja in podobno). Materialno in moralno zadoščenje so dosegli dediči, ki niso imeli z ustvarjanjem premoženja nič. Le žlahta se je skregala.

Cel projekt je državo po moji oceni stal vsaj 8 milijard evrov. Pa še postopki niso končani zaradi pravdanj in vse odškodnine še ne izplačane. Tako radodarna je bila v Evropi le Slovenija. Tudi v teh stroških je nekaj tistih silnih milijard državnega dolga.

Poprava krivic žrtvam vojne in komunističnega terorja nas je do sedaj stala precejšne zneske. Ker gre za izgnance, žrtve povojnih procesov, žrtev partizanskega terorja, izseljence, ukradene , ocenjujem, da se izplačana vsota ne bo končala pri milijardi evrov, saj uveljavljajo odškodnino tudi ezuli. Do sedaj nas je tožilo preko tisoč izseljenih Italijanov od skupne kvote preko 30.000.

Seveda se bodo v vrsto postavili tudi ( pod pritiski komunizma) izseljeni Nemci in Madžari oziroma njihovi dediči.

Zgodba izbrisanih se še tudi ni končala in zapitek osamosvojiteljev še ni poplačan. Med nami rečeno, v Baltskih državah, v Poljski, v Rusiji, na Hrvaškem so tam živeči nezaželeni narodi ( Rusi, Srbi) pod hujšimi pritiski , pa nobena tožba ne konča uspešno na sodišču za človekove pravice EU. Iz tega naslova lahko pričakujemo zapitek do 1 milijarde evrov.

Modro in premišljeno ravnanje bančnih in pravnih strokovnjakov nas bo v primeru ustanovitve NLB s ciljem odklopa bančnih podružnic po Jugoslaviji stala slabo milijardo. Nekaj tožb smo že izgubili in ni daleč čas, ko nam bodo izstavili zapitek naših modrecev.

Najmodernejši Zakon o varstvu okolja, ki so ga oblikovali zanesenjaki Zeleni Slovenije pod patronatom LDS je povzročil visoke stroške izgradnje avtocest, blokado izgradnje 2. tira, blokado elektrarn na veter, grožnjo visokih stroškov degradiranih zemljišč zaradi industrializacije preteklega stoletja , blokado protipoplavne celovite ureditve vodotokov z razlivalniki, Ureditev vodotokov in poplavno varnost je predal zasebnim podjetjem.

Zakon o narodni obrambi, ki je ukinil naborniški sistem, je bil za potrebe Nato pakta dopadljiv in tudi množici mladih je ustrezal. Ob prvi malo večji krizi ( begunci) pa ugotavljamo, da obstoječ obrambni sistem ne zadošča, pa smo še daleč do vojne ali vsaj resnih konfliktov z sosedi. Zapitek za to inovacijo še pride, še posebno v času razpadanja EU in krepitve domoljubnih sil v posameznih državah. Mimogrede, Avstrija in Švica sta ta umotvor zavrnila in tudi Hrvaška že potiho razmišlja, kako usposobiti narod v vojaškem znanju.

Zakaj to pišem?

Ker želim, da se sprejemajo premišljeni zakoni, kjer se predvidijo tudi posledice ter realno ovrednotijo, če jih lahko sploh vpeljemo v prakso. Zakon, ki ga ni mogoče dosledno uveljaviti v praksi, je slab in je bolje, da ga ni. Zato se moramo izogibati sprejemati zakone po skrajšanih postopkih in poskrbeti, da se že v pripravi predstavi osnutek širši javnosti in njeni kritični presoji. Res se v pripravi organizirajo razne interesne skupine, razne iniciative, razni lobisti, ki preko medijev naredijo vik in krik. Vendar vlada naj dela premišljeno in ne upošteva predloge po glasnosti, pač pa po pameti,

In ne nazadnje, uspešnost vlade se naj ne meri po številu sprejetih zakonov, novel in dopolnil , odlokov, odredb in pravilnikov.

  • Share/Bookmark


5 komentarjev ↓

#1   darko dne 4.04.2016 08:22

Zakoni se pišejo v interesu vladajočih “elit” in intresnih lobijev iz ozadja. Te elite in lobiji navadno nimajo posluha za interese državljanov, ampak le za lastne, parcialne interese. Zaradi lastnih interesov so sposobne te “elite” nareaditi veliko materalne škode narodu in celo povzročiti vojne. V Sloveniji ni pri tem nič bolje. Takšna denacionalizacija, kot je bila v Slovenijni, je bila v prvi vrsti namenjena interesom cerkve. Ostalo vrnjeno premoženje plemiškega izvora je bilo le v istem paketu. Premoženje plemiškega izvora se praviloma v razvitem svetu ne vrača. Glavni razlog za to je v tem, ker to premoženje ni nastalo kot rezultat dela denacionalizacijskih upravičencev, temveč zaradi nekdanje “nacionalizacije” ljudskega premoženja ob nastanku monarhij. Nekdaj vladar je postal lastnik celotnega ozemlja države na ta način, da ga je “nacionaliziral”. To ozemlje je dal v upravljanje (v fevd) plemstvu. Pri tej delitvi pogače je dobila izdatni delež tudi cerkev. Cerkev je dobila pozneje veliko ozemlja tudi v dar od plemičev. Vse to premoženje je favdalnega izvora in ne bi smelo biti vključeno v denacionalizacijo. Nekdanjo “zeleno” politiko, ki je imele precej zaslombe v LDS,so začeli izrivati že ob koncu vladavine LDS. Ob ministrovanju mag. Janeza Kopača, so začeli prevladovati parcialni interesi lobijev nad okoljevarstvenii interesi. Že takrat se je začela privatizacija javne vodne infrastrukture. Takrat se je pojavil posrednik za ravnanje z odpadno embalažo. Tudi finančni dolg zaradi nadobavljene električne energije iz NE Krško je nastal v tem obdobju. Pa še bi lahko našteli. Mag. Janez Kopač je bil za svoje “uspešno” delo bogato nagrajen. Sedaj je direktor mednarodne agencije na Dunaju. Tudi mag. Ropa, takratnega predsednika vlade RS, so bogato nagradili.

#2   stricmarc dne 4.04.2016 13:43

Darko, seveda zakone pišejo vlade v interesu vplivnih lobijev. Navsezadnje Magna karta ni bila zato, da bi zaščitila ljudstvo pred samovoljo vladarjev, pač pa plemstva. Vendar sam poudarjam naglico in nepremišljenost pri sprejemanju, saj se dostikrat pokaže, da jih ne moremo realizirati v praksi ali pa povzročajo nepredvideno škodo. Primer NLB, Izbrisani, odškodnine ezulantom, prodaja Tovarne sladkorja Ormož. Sedaj se je Klemenčič zapel na zamudo roka pritožbe, kjer smo na sodišču že izgubili, dobili milijonsko kazen, denar za zaprtje tovarne pa so pokasirali nizozemski lastniki.

#3   pohajalka dne 4.04.2016 18:17

Ne bo šlo, Stric Marč! Če bi že slučajno ali po pomoti kakšna vlada pisala dobre zakone, bi je bilo hitro konec, saj bi si odžagala vejo, na kateri sedi.
Tako Slovencem paše, da se lahko šmuglamo skozi zakonske luknje in pritožujemo v neskončnost – koliko delovnih mest je to!
lp

#4   stricmarc dne 4.04.2016 19:21

Pohajalka, s predlogom skušam vladi pomagati.Še vedno ostane procesno pravo, ki lahko reši tudi največjega zločinca, le za dobre odvetnike mora imeti. Zakon, ki ga vlada ne more dosledno uveljaviti v praksi, ustvarja vtis nezakonitosti in kaže slabosti in nemoć vlade. To pa ni dobro za državo, niti za lobiste in previiigirane prisklednike.

#5   lordwales dne 8.04.2016 19:16

Posle jebanja nema kajanja!
Kaj več nima smisla dodat.

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !