Anketa SDS

Izpolnjena anketa SDS

Stranka SDS je poslala po gospodinjstvih anketni vprašalnik kot del projekta Posvetovanje z volivci.

Vprašanja so zelo poenostavljena, dopadljiva in kar napeljujejo na odgovor »da«. Nasprotniki JJ bi jih označili za demagoške in manipulativne.

Pa pojdimo po vrsti.

1. SDS predlaga paket ukrepov ( družinska politika, davki, socialni transferi, gospodarstvo-(https://www.sds.si/strokovni-svet/dokumenti) s katerimi se bo vaša kupna moč v letu 2019 v povprečju realno povečala za 900 evrov. Podpirate ta paket.

DA NE

Iz gradiva strokovnega sveta za finance so razvidni nekateri ukrepi:

- Družinska dohodninska napoved (predlog se mi zdi ustrezen)

-Zvišanje investicijski olajšav za podjetnike ( te olajšave so že in podaljševanje bo vodilo v povečano investiranje tudi v neproduktivne naložbe).

-Znižanje davčne obremenitve za visoko kvalificiran kader. Gre za zmanjšanje dohodnin in socialno kapico. (S tem ukrepom bodo tisti, ki imajo visoke plače, znatno pridobili, izgubila pa bo davčna blagajna in že tako prazni blagajni za pokojnine in zdravstvo. Po predlogu GZS , da se nadomesti izguba iz davka na nepremičnine, bodo ceno plačali tudi revni upokojenci, ki so lastniki nepremičnin)

-Razbremenitev kmetov- znižanje katasterskega dohodka. ( Katasterski dohodek je že tako nizek, da so tisti časi, ko kmet ni mogel plačevati štibro, že zdavnaj minili. Večina kmetov, ki prodaja direktno potrošnikom, pa tako ne izdaja računov , nima davčne blagajne in spadajo po evidentiranih prihodkih med reveže in so zato iz tega naslova upravičeni do podpore, kot so npr. štipendije za otroke, otroškega dodatka, poceni vrtcev… Ta ukrep je nepotreben.)

-Znižanje DDV ( Tako kot majhno zvišanje ali znižanje v praksi ne pomeni kaj dosti. Le davčni prilivi se zmanjšajo. Znižanje dohodni in DDV je že realizirala Janševa vlada ( ob Bajuku) v času konjukture in namesto proračunskih presežkov predala Pahorjevi vladi »v parlamentu izsiljeno nulo«, ko je že trkala na vrata gospodarska in finančna kriza.

-Davčne počitnice na začetku poslovanja, ko delodajalec zaposli vsaj enega delavca. ( Podobni ukrepi so poznani, ko je začetnik upravičen do davčne olajšave. Včasih so bile tudi olajšave za podjetja na nerazvitih področjih, da bi pospešili vlaganja v ta področja. O tem se več ne govori.)

-Zvišanje praga za pavšalno obdavčitev iz 100.000 na 150.000 evrov. ( Ta ukrep je dobrodošel za male podjetnike, saj jim zaradi pavšalne obdavčitve olajša poslovanje, vendar je namenjen pretežno prodaji intelektualnih storitev ( agentom, posrednikom, obrtnikom, ki nudijo usluge), ki nimajo nabave, za katero bi uveljavljali vstopni DDV. Z ukinitvijo davčnih blagajn bi vsi poskrbeli, da ne bi evidentiran prihodek dosegel limit.)

-Ukinitev davčnih blagajn . ( Neumnost! Davčne blagajne so povečale davčne prilive in istočasno vplivale na kazalnike gospodarske rasti, saj je zaradi davčne blagajne ta prihodek tudi evidentiran)

Stanovanjskim kreditom se za vsakega novorojenega otroka odpiše 20 % glavnice. ( Dopadljivo! Vendar vsakemu ne glede na premoženje ni ravno socialna kategorija. Družini s tremi otroki se bo odpisala več kot polovica. V čigavo breme? Če bo to v breme banke, se bo cena kreditov povišala in prosilci, ki načrtujejo družino, bodo težje prišli do kreditov. Če pa bo razliko pokrivala država, ke potrebno imeti ta dodaten strošek v vidu, ko govorimo o znižanju davkov.)

-Pospešiti črpanje EU sredstev. ( Malo pozno, saj postajamo zaradi uspešnega gospodarskega razvoja neto plačnik).

-Omogočiti razvoj osebnega dela, tudi upokojencem brez omejitve. ( Seveda se tu postavlja večno vprašanje, koliko osebno delo upokojencev in drugi spodkopava zaposlovanje in perspektivo mladih. Za mene je ukrep prepozen. Zaradi grožnje po odvzemu pokojnine sem po hitrem postopku zaprl d.o.o. Se pa z ukrepom vseeno strinjam, čeprav je za mene prepozen.

Predlagani ukrepi bodo najbrž res povečali statistično kupno moč, vendar za kakšno ceno. O tem vprašalnik ne govori. Sam bi veliko raje videl, da se okrepi z davčnimi prilivi proračun, da se lahko zniža stopnja zadolženosti ( za čas novih kriz) in da se finančno okrepijo področja, ki so podhranjena ( vojska, policija, gasilci, razvoj, konkretna podpora podjetnikom na začetku poti, infrastrukturni projekti).

2. Pokojnine slovenski upokojencev so nižje od zasluženih tudi zato, ker je pokojninska blagajna dodatno obremenjena z nekaterimi izplačili ( izjemne pokojnine, dodatki članom ZZB, pokojnine oficirjem bivše JLA) in ne temeljijo na vplačanih prispevkih vanjo. Podpirate predlog, da se ti dodatki ukinejo iz ne pokojninskih virov.

DA NE

Se strinjam s pojem, da se pokojninska blagajna očisti vseh, ki niso plačevali prispevkov. Vendar seznam se ne začne pri ZB in konča pri JLA, pač pa v to kategorijo spadajo zaslužni kulturniki, umetniki, športniki, upravičenci do državne pokojnine, kot so gospodinje, nezaposleni, nekateri kmetje, veterani, zaposleni v zveznih organih bivše Jugoslavije in še kdo. Tudi policisti , vojaki, uradniki, poslanci, ki so po direktivi države bili nasilno upokojeni. Te naj rešuje proračun in ne pokojninska blagajna.

3. Strošek, ki obremenjuje davkoplačevalce v Sloveniji za enega prosilca za azil oz. Ilegalnega migranta znaša mesečno najmanj 1963 evrov. Ali naj Slovenija še naprej namešča in vzdržuje migrante, ki jih na podlagi kvot dobimo od drugih držav?

DA NE

Vprašanje je usmerjeno proti migrantom. Tudi če bi jih bilo bistveno manj, bi fiksni stroški ostali ( uradniki, službe, dom za azil…), oziroma bi bili še višji na enega migranta. Seveda pa se postavlja vprašanje Grčije in Italije. Jih naj Italijani in Grki kar na meji postrelijo in zmečejo v morje?

Gre tudi za spoštovanje zavez v EU ( če so bile dogovorjene) , kar je eden izmed pogojev za funkcioniranje EU, za kar smo Slovenci življenjsko zainteresirani.

4.Slovenija ima 9. najstarejše prebivalstvo na svetu. Slovenija predlaga po zgledu nekaterih drugih v EU držav predlaga uvedbo univerzalnega otroškega dodatka za vsakega slovenskega otroka kot naložbo v našo prihodnost. Podpirate ta ukrep?

DA NE

Najprej pohvala zdravstvu in sociali, da dočakamo takšno starost!

Predlagan ukrep univerzalnega dodatka je odmik od socialne paradigme in bo pri pomoči države enačil revne in bogate. Ker je praviloma rodnost v nižjih slojih višja, bo dodatno nagrajeval bogate otroke, saj tu rodnost ni pogojena z materialnim položajem staršev. Ukrep ne bo povečal rodnosti.

Bo pa dodatno bremenil proračun.

5. Iz enakih razlogov SDS predlaga uvedbo pomoči družinam pri reševanju stnovanjske stiske in sicer preko odpisa 20 % glavnice stanovanjskega kredita za vsakega novorojenega otroka. Podpirate?

DA NE

Morda, čeprav ni čisto pravično. Pomembno je vedeti, v čigavo breme bodo odpisali del glavnice. V breme banke, v breme državnega proračuna?

6. Vprašanje govori o državni himni Zdravljici, ko je vlada LDS in SD skrčila himno le na 7. internacionalno kitico. SDS predlaga, da se himna dopolni z 2. kitico, ki poveličuje Slovence, Slovenke ( prelepe žlahtne rožice) in božji blagoslov, s katerm se Slovenci drugim narodom najej predstavimo.

DA NE

Ta točka nima nekega socialnega ali ekonomskega vpliva na naše življenje . Če le ne bo zaradi tega himna predolga ( ne poznam standardov), se po mojem lahko vključi tudi druga kitica. Škode ne bo.

  • Share/Bookmark


8 komentarjev ↓

#1   Marjan dne 16.05.2018 11:31

Obljubljati manjšo obdavčitev ( DDV, dohodnino, katasterski dohodek, večanje davčnih olajšav) je neproduktivno, če v isti sapi zatrjujemo, kako so nekatere dejavnosti podhranjene ( vojska, policija, razvoj…), kako se moramo razdolžiti ( predčasno odplačati kredite in se manj zadolževati) za težje čase in kako financirati infrastrukturne objekte ( 2. tir) iz oklestenega proračuna , ob spoštovanju ustavno sprejetega fiskalnega pravila. Izgovori o tem, kako bo razbremenitev povečala proizvodnjo in porabo in s tem zagotavljala večji davčni priliv iz naslova povčanega poslovanja deluje morda na dolgi rok. V konkretnem primeru pa je podobna pravljici o pastirčku in spečemu zajcu.

#2   lordwales dne 17.05.2018 12:47

Naj si sds to anketo nekam vtakne!

#3   Nergač dne 17.05.2018 22:04

Kam to “nekam”?

#4   Nevenka dne 18.05.2018 06:59

Za večino predlogov je značilno, da nimajo vizije o vseh posledicah. Vseeno kdo jih predlaga. Enostavno nihče ne preuči vseh danih pogojev za določene spremembe, ki na kaj vplivajo. Tudi, če bi želeli kaj prekopirati od drugih, v naših pogojih zadeva najbrž ne bo delovala na enak način.
Se mi zdi, da imamo enostavno premalo kompetentne ljudi na tem področju. Premalo znanja za reševanje kompleksnih problemov.

#5   stricmarc dne 18.05.2018 08:27

Imaš prav! Celo pri zakonih predlagatelj premalo premisli o implementaciji ( o možnostih in posledicah), kaj šele v predvolilnih floskulah za nekaj tedensko uporabo.

#6   Nevenka dne 19.05.2018 07:15

Točno tako.

#7   darko dne 25.05.2018 09:30

SDS je očitno zelo aktivna, kar me ne preseneča. S podatki manipulira tako kot je zanjo najbolje. To počnejo vse stranke. Ena bolj, druga manj uspešno. Kaj so realni podatki in kaj je prava resnica, pa si mora ustvariti mišjenje vsak sam. To ni samo problem v politiki, ampak v širši družbi. Tudi reliogije in gospodarske družbe poskušajo prepričati prebivalstvo s svojo verzijo resnice. V gospodarstvu se navadno imenuje takšen način marketing. Širša družb je postala v zadnjem obdobju do tega pojava razširjanje njihove plati resnice zelo tolerantna. Mislim na svetovno družbo in ne le na Slovenijo. Še celo laž, ki je veljala tisočletja za nekaj zelo grdega in tudi greh, je spremenila v “lažno novico”. Raznim politikom (tudi svetovnim), ki preko interneta razširjajo “lažne novice”, celo medijo ne upajo reči, da so lažnivci in grešniki, čeprav je povsem jasno, da je “lažna novica” laž, laž pa je greh. Problem je po mojem mnenju predvsem v tem, da se celo strokovnjaki večinoma ne odzovejo na razširjanje laži, ker se ne želijo zameriti politikom, cerkvam, gospodarskim družbam, itd.

#8   stricmarc dne 25.05.2018 18:05

Darko, jaz sem najbolj razočaran nad stroko, ki se je skrila pred duhom prosvetljenstva in racionalizma. Po svoje je razumljiva distanca do političnih centrov moči, razumljivo je prostituiranje za denar in zlorabe stroke po želji naročnika, vendar se je stroka skrila tudi takrat, ko nosilci neke alternativne novice niso mogočni lobiji. Od medicine se oglaša v glavnem le dr. Brecelj. Včasih je še kaj napisal pokojni fizik dr. Strnad.Danes modeni guruji najbolj bizarne modrosti pojasnujejo s kvantno fiziko, s teorijo strun in temno snovjo vesolja. In desetkrat ponovljena laž postaja resnica in dogma. Le da uradna znanost caplja za temi dogmami. Antitoksikološko zdravljenje še vedno ne uporablja pitje koprivinega čaja in vsestranskih terapij z sodo bikarbono v borbi z zakisanostjo. Na volilnih soočenjih se manipulira z vulgarno ekonomiko, ko v lastništvu vidimo le prosvetljene tovarnarje v stilu Westna, Hutterja… in ne skladov, kjer gre le za dobiček, ki se preliva po želji lastnikov in ne države. Ko se primerja učinkovitost podjetji v tuji lasti s povprečjem, se pozablja, da tujec kupuje le zrele hruške. Le Jelinčič je zadnjič pripomnil, da je Detsche Bank še vedno v državni lasti. Tudi pri bančnih luknjah nobeden ne pove, koliko so tuje države vložile v sanacijo bančnega sistema. V ZDA okoli 900 milijard $. V Avstriji so v Hipo banko vložili 15 miljard državega denarja, pa je kljub temu šla v stečaj. Nemške in francoske banke pa smo pomagali sanirati vsi, ko smo solidarno prevzeli garancijo za njihove plasmane v Grčiji. V glavnem pa teh podatkov ni, saj bi kalili veselje pri mantranju o naši bančni luknji za domače potrebe političnega boja.

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !