Plačilna neenakost – zloraba statistike

Še vedno je plačna neenakost med spoloma. V EU je razlika med boljše plačanimi moškimi in slabše plačanimi ženskami 16 %. V Sloveniji smo bliže skandinavskemu modelu in ta razlika znaša le 6 %. V Avstriji, Nemčiji, Angliji, Češki… predstavlja razlika v plači preko 20 %.

Svinjarija! Mačističen šovinizem! bi na hitro zaključili.

Vendar pa je potrebno pojasniti, da je za enako delo plačilo enako, neodvisno od spola. V nekaterih državah poznajo skrajšani delovni čas, v nekaterih ni otroško varstvo subvencionirano, v nekaterih je tradicionalna vloga ženske kot matere in gospodinje še vedno dominantna. Ženska, ki ji je primarna družina, se ne posveča toliko svoji poklicni karieri in zato ostaja na manj zahtevnih in manj plačanih delih, kar seveda močno vpliva na povprečno plačo žensk in iz tega razvitih političnih zaključkov o neenakosti spolov.

Po enaki logiki lahko zaključimo, da so pri nas kršene ustavne pravice o enakosti, saj je povprečna plača v Prekmurju za 20 % nižja od Ljubljančanov. Tudi javni sektor je plačan boljše od zasebnega

za 26 %. Če bi vodili statistiko plač po narodnosti, bi lahko dokazali, da so Bosanci slabše plačani od Slovenca ( o tem, kakšno delo kdo opravlja, zamolčimo). Zanimiva je plačna neenakost po starosti. Povprečna plača v skupini 15 24 let je 1.110 evrov, v starosti 35 – 44 let 1.712 , v starosti 55- 64 let 1.902 evra. Plačilna diskriminacija mladih je s tem dokazana, če ne bi vedeli, da so mladi šele na začetku poklicne karieri in da pri nas minulo delo predstavlja kar znaten vpliv na osebni dohodek. Najboljše pa so plačani delavci stari nad 65 let. Ti zaslužijo v povprečju 3.460 evro. Seveda  vemo, da pri tej starosti delajo le tisti, ki imajo lepe, dobro plačane službe. Vsi ostali razmišljajo, kako čim prej v pokoj.

Naštel sem nekaj primerov, ki lahko statistiko zlorabimo za politične cilje. Tudi pri plačni neenakosti spolov je podobno.

Rezultat iskanja slik za slike plača

  • Share/Bookmark


3 komentarjev ↓

#1   Anonimnež dne 7.11.2018 19:46

Ženske in moški smo različni, zato se ne moremo na vseh področjih kar enostavno primerjati. Povprečen moški je fizično močnejši od povprečne ženske. Zato v športu navadno ne tekmuje moški in ženska skupaj. Tako je tudi prav. V šahu je za enkrat še ločeno tekmovanje za ženske in moške, kar pa mislim, da nima smisla, saj so ženske v povprečju enako intelegentne kot moški. V znanosti pa tekmujemo ženske in moški enakopravno med seboj, kar je prav. Trenutno kaže, da so na tem področju trenutno moški bolj uspešni. Če gre za opravljeno fizično delo, lahko povprečen možki naredi več kot povprečna ženska in zato več zasluži. Če plača ni vezana na spol, raso ali politično opredeljenost, je prav, da obstaja ta razlika. Tudi na področju znanosti so trenutno moški bolj uspešni, zato je prav, da imajo nekoliko boljše plače. Če pogledamo povprečne plače moških in žensk, lahko ugotovimo, da so trenutno v Sloveniji moške plače nekoliko višje kot ženske. Če je to odraz opravljenega dela, je to tudi prav. Plače ne smejo biti odvisne od spola, rase, verske ali politične pripadnosti, ampak samo rezultat dela. To je prava enakopravnost za katero se zavzemam.

#2   stricmarc dne 8.11.2018 09:59

Anonimnež, informacije govorijo o neenakosti plač v povprečju in ne o tem , da bi za enako delo bile ženske plačane manj. Jezim se zato, ker takšne informacije navidezno zaradi zlorabe statistike porivajo ženske v deskriminiran odnos.

#3   Anonimnež dne 9.11.2018 22:09

Razglabljenje o tem, da so v Sloveniji ženske plačane manj kot moški, je povsem nesmiselno. Povsem drugo pa bi bilo, če bi ženske dobile za isto delo manjše plačilo. To je podobno kot razglabljanje o tem, da so dekleta bolj uspešna na maturi kot fantje. Je pač tako. So se pač bolj učile kot fantje. Te razlike ne kažejo na nikakršno diskriminacijo.

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !